Suka Memberi

BAGIKAN:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter

Ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh setiap orang suka memberi:
1. Memberi merupakan tanda syukur atas pemberian Allah kepada diri kita, dengan segala pemberian-Nya yang tidak terbatas.
2. Barang yang diberikan akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada itu, baik yang sama dengan yang diberikan atau sesuatu yang mempunyai nilai lebih daripada yang diberikan itu.
3. Sesuatu yang diberikan itu akan tumbuh dan berkembang, dan lebih banyak daripada yang kita berikan.
4. Sifat suka memberi akan memberikan kelapangan hati, dan ketenangan batin bagi pemberinya.
5. Sifat suka memberi akan menghasilkan feed back yang lebih baik bagi yang memberi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Memberi adalah salah satu sifat terpuji yang harus dilakukan oleh setiap manusia, mengikuti dan meneladani sifat memberi yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
2. Memberi tidak akan membuat apa yang kita miliki berkurang, tetapi malah akan bertambah.
3. Memberi akan membuat hati menjadi tenang dan tenteram.
4. Sesuatu pemberian dapat berupa materi maupun nonmateri, seperti Allah telah memberikan kedua-duanya kepada manusia.

Ahmad Thib Raya, 08 Maret 2021