Hasil pencarian...

Ramadan Bulan yang Agung dan Mubarak 3

Puasa, secara bahasa, merupakan terjemahan dari kata “shaum” atau “shiyâm” yang terdapat di dalam bahasa Arab. Kata “shaum” atau “shiyaâam” berakar dari kata “shâma-yashûmu-shaum-an”. “Puasa”, secara bahasa berarti menahan diri

Ramadan Bulan yang Agung dan Mubarak 2

Keistimewaan-keistimewan lain dari bulan Ramadan diungkapkan oleh Muhammad Ismail Ibrahim, yang dikutip oleh Dr. Said Asyur, dalam bukunya “Sya’irat al-Shaum fi al-Islam” (Ibadah Puasa dalam Islam), mengungkapkan bahwa: 1. Bulan

Ramadhan Bulan yang Agung dan Mubarak

Dari dua uraian yang lalu dapat disimpulkan bahwa bulan Ramadan memiliki beberapa keistimewaan: 1. BULAN PEMBAKARAN DOSA oleh amal ibadah yang dilakukan di dalamnya. Semua dosa yang terjadi atau yang

Mutiara Ilahiah di dalam Al-Qur’an

Begitu banyak mutiara-mutiara ilahiah di dalam Al-Qur’an yang ingin saya ungkapkan. Kita akan menyelami mutiara-mutiara ilahiah itu dari firman-firman Allah yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Semoga kita dapat memahami, menghayati,

Nama-Nama Lain Surat Al-Fatihah

Di samping bernama Al-Fatihah, surat ini juga mempunyai sejumlah nama lain yang diberikan oleh para ulama. Imam al-Qurthubi, menyatakan bahwa surat Al-Fatihah mempunyai 12 nama. Al-Alusi di dalam kitab Tafsirnya

Puasa

 Maukah engkau mendapatkan nilai puasa setahun penuh? Laksanakan puasa wajib Ramadhan dan puasa sunat 6 hari pada Syawal. (Hadis)

Tausiah Keagamaan Hal-Hal yang Mendukung Sabar (2)

Harus disadari bahwa dalam menjalani kehidupannya manusia akan mengalami berbagai hal dan keadaan, mengalami hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Untuk menghadapi dan menjalani ini semua perlu ada

Amal

“Amal-amal yang telah kita lakukan selama Ramadan telah membakar habis semua dosa dan kesalahan kita. Kini kita sudah suci Kembali” (Ahmad Thib Raya)