Tausiah Keagamaan-Akhlak yang Mulia: Turut Berduka (4) Perintah Rasulullah Untuk Membantu Yang Lemah

BAGIKAN:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter

Banyak pula hadis Rasulullah yang menerangkan keutamaan dalam memberikan harta kepada orang lain, di antaranya sebagai berikut.

Hadis qudsi riwayat Abu Hurairah dari Bukhari dan Muslim yang menyatakan: “Allah swt berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, maka Aku akan memberikan infak kepadamu.” Jika engkau memberi kepada hamba Allah, maka Allah akan memberi kepadamu.

Juga Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Setiap pagi hari, dua malaikat turun (ke bumi). Salah satu di antara keduanya memohon kepada Allah dengan mengatakan: “Ya Allah, berilah ganti (atas harta yang telah diinfakkan) kepada orang yang telah berinfak, dan yang satunya lagi memohon, “Ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang tidak mau berinfak.” Ingat bahwa berinfak akan memberi kebaikan, sedangkan pelit akan membawa kerusakan.

Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr, Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang memiliki makanan untuk dua orang, hendaklah ia mengundang orang yang ketiga dan barang siapa yang memiliki makanan untuk empat orang, hendaklah ia mengundang orang kelima atau keenam.” (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri, Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang memiliki kelebihan tumpangan kendaraan, berbagilah dengan orang yang tidak memiliki tumpangan kendaraan, dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, berbagilah dengan orang yang tidak memiliki bekal.”

Ingatlah pula suatu hadis Rasulullah menyatakan bahwa: “Allah akan selalu membantu hamba-Nya selama hamba-Nya itu mau membantu sesamanya.”

Ahmad Thib Raya

Jakarta, 3 April 2021