Thib Raya

Thib Raya Institute

Merupakan media untuk mengomunikasikan Islam yang damai dan sejuk agar dapat diterapkan oleh semua kalangan dalam kehidupan. Para pembaca akan mendapatkan ilmu, petuah, nasihat, dan pengalaman kehidupan yang telah diimplementasikan penulis dalam kehidupan sehari-hari.

Ahmad Thib Raya

 Maukah engkau mendapatkan nilai puasa setahun penuh? Laksanakan puasa wajib Ramadhan dan puasa sunat 6 hari pada Syawal. (Hadis)